Khi bạn truy cập vào trang web nhà cái i9bet hoặc sử dụng các dịch vụ, bạn cần phải tuân thủ các điều khoản sử dụng được đề ra. Các điều khoản sử dụng i9bet này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dùng mà còn xác định các trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên. Việc hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản này là điều kiện tiên quyết để bạn có thể sử dụng các dịch vụ của i9bet một cách hợp pháp và an toàn.

Tổng quan về Điều khoản Sử dụng i9bet

Điều Khoản Sử Dụng i9bet Cho Người Dùng Trải Nghiệm Cá Cược An Toàn & Uy Tín
Điều Khoản Sử Dụng i9bet Cho Người Dùng Trải Nghiệm Cá Cược An Toàn & Uy Tín

Những Điều khoản Sử dụng này (Điều khoản) tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (Người dùng hoặc bạn) và Công ty (chúng tôi, chúng tôi hoặc i9bet) liên quan đến việc truy cập và sử dụng của bạn trang web, ứng dụng và dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp (gọi chung là Dịch vụ). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Các Quyền và Trách Nhiệm của Người Dùng

Khi sử dụng dịch vụ của i9bet, người dùng cần phải tuân thủ các quyền và trách nhiệm sau:

Quyền của Người Dùng

 • Quyền Truy Cập và Sử Dụng Dịch Vụ: Người dùng có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ do i9bet cung cấp, miễn là tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định.
 • Quyền Riêng Tư và Bảo Mật: i9bet cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không sử dụng trái phép các thông tin này.
 • Quyền Được Hỗ Trợ: Người dùng có quyền được hỗ trợ từ đội ngũ chăm sóc khách hàng của i9bet khi gặp vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trách Nhiệm của Người Dùng

 • Cung Cấp Thông Tin Chính Xác: Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi tạo tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của i9bet.
 • Bảo Mật Tài Khoản: Người dùng phải chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình, bao gồm việc giữ kín mật khẩu và không chia sẻ thông tin tài khoản với bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Tuân Thủ Các Điều Khoản Sử Dụng: Người dùng có trách nhiệm đọc, hiểu và tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định bởi i9bet.
 • Sử Dụng Dịch Vụ Hợp Pháp: Người dùng không được sử dụng các dịch vụ của i9bet cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại cho người khác.

Quyền và Trách Nhiệm của i9bet

Bên cạnh các quyền và trách nhiệm của người dùng, i9bet cũng có những nghĩa vụ và quyền hạn nhất định trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Quyền của i9bet

 • Quyền Quản Lý và Kiểm Soát Dịch Vụ: i9bet có quyền quản lý, vận hành và kiểm soát các dịch vụ do mình cung cấp, bao gồm việc sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.
 • Quyền Kiểm Tra và Xử Lý Vi Phạm: i9bet có quyền kiểm tra và xử lý bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc hoạt động bất hợp pháp từ phía người dùng.
 • Quyền Thu Phí Dịch Vụ: i9bet có quyền thu phí cho các dịch vụ được cung cấp, và có thể thay đổi mức phí tùy theo từng thời điểm.

Trách Nhiệm của i9bet

 • Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Bảo Mật: i9bet cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không sử dụng trái phép các thông tin này.
 • Cung Cấp Dịch Vụ Chất Lượng: i9bet có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của người dùng.
 • Hỗ Trợ Người Dùng: i9bet có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kịp thời cho người dùng khi gặp vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Tuân Thủ Pháp Luật: i9bet cam kết hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
Dieu Khoan Su dung I9bet 2

Chấm Dứt Dịch Vụ

Trong một số trường hợp, i9bet có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho người dùng:

Quyền Chấm Dứt của i9bet

 • Vi Phạm Điều Khoản Sử Dụng: Nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào, i9bet có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người dùng đó.
 • Lý Do An Ninh: i9bet có quyền chấm dứt dịch vụ nếu xét thấy việc tiếp tục cung cấp dịch vụ có thể gây ra rủi ro về an ninh hoặc pháp lý.
 • Ngừng Hoạt Động: i9bet có quyền ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, với điều kiện thông báo trước cho người dùng.

Quyền Chấm Dứt của Người Dùng

 • Rút Tài Khoản: Người dùng có quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình tại i9bet bất kỳ lúc nào.
 • Ngừng Sử Dụng Dịch Vụ: Người dùng có thể ngừng sử dụng dịch vụ của i9bet bất kỳ lúc nào, mà không cần giải thích lý do.

Kết luận

Trên đây là một số điều khoản quan trọng mà người dùng cần nắm rõ khi sử dụng dịch vụ của i9bet. Hy vọng rằng thông qua việc tìm hiểu rõ các điều khoản sử dụng tại i9bet, người dùng sẽ có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của i9bet và đồng thời đảm bảo an toàn và tính công bằng cho cả hai bên. Hãy luôn tuân thủ quy định và tạo ra một môi trường trực tuyến lành mạnh và an toàn.